Ars Brunensis Chorus, Brno.Czech Republic

 
česky english deutsch
Ars Brunensis slaví 30. výročí svého založení

Program slavnostního večera

  • Koncertní část: Morten Lauridsen - Madrigaly: Six fire songs
  • Divadelní představení: Vladimír Franz - Opera-oratorium "Údolí suchých kostí"
  • Přednáška Ing. Aleše Svobody o zajímavostech brněnského podzemí
  • Prodejní výstava děl umělců, kteří věnovali svá díla občanskému sdružení Domov pro mne
  • Společenské setkání přátel sboru ve velkém sále Reduty

Hlavní náplní slavnostního večera byla světová premiéra díla předního českého skladatele Vladimíra Franze. Z podnětu dirigenta Dana Kalouska vytvořil společně s libretistou Rostislavem Křivánkem jedinečnou operu-oratorium dle starozákonního příběhu "Údolí suchých kostí".

Opera-oratorium "Údolích suchých kostí"

Režie: Linda Keprtová
Scénografie: Marie Blažková, roz. Šimková
Choreografie: David Strnad

Účinkují:
Zora Jandová - popsoprán
Markéta Cukrová - alt
Tomáš Král - baryton
Jan Šťáva - bas

Orchestr a sbor Ars Brunensis Chorus
Členové tanečního divadla Maximvs

Dirigent: Dan Kalousek

Myšlenkový obsah díla "Údolích suchých kostí"

Téma vzkříšení, se kterým stojí a padá Nový zákon, je ve Starém zákoně zastoupeno zcela mizivě. Jedinou ucelenou kapitolou na toto téma je "Údolí suchých kostí" v knize proroka Ezechiela.

Vzkříšení, to je naděje. Naděje na druhou šanci. Kdybychom své životy mohli prožít znovu, tak bychom... A to je právě otázka – dokázalo by lidstvo svou druhou šanci využít? Nebo by šlo cestou stejných, ne-li horších, omylů?

Jak je příběh proroka Ezechiela, který se ocitá v dilematu mezi pokušitelem Šemchazajem - zdrojem pochybností a obav a mentorem Šemuelem - podněcovatelem víry a odhodlání, pro každého z nás aktuální? A jaký je vůbec náš vztah k Bohu...? ... na konci příběhu se agresivní dav obrací k Bohu dokonce s šílenou otázkou: "A v co věříš ty, Bože?"

Poslání:
V naší omezenosti nás obtěžuje jinakost druhých, byť sebemenší.
Vlastní minulosti nerozumíme, vidíme ji jako sled obrazů, jejíchž význam jen tušíme, poučit se z nich však nedokážeme.
Současnost promlouvá naším jazykem – rozumět ale neznamená pochopit.

Zpět k výpisu

 
Ars Brunensis Chorus © 2007-2019