Ars Brunensis Chorus, Brno.Czech Republic

 
česky english deutsch
dirigent s asistenty

Dan Kalousek, umělecký vedoucí a sbormistr

Po maturitě na gymnáziu vystudoval konzervatoř v Brně v oboru kompozice a dirigování. Obor dirigování orchestru pak absolvoval na Hudební fakultě JAMU Brno. V letech 2006 - 2008 studoval na Hochschule für Musik und Theater Leipzig a Weimar, v rámci mistrovských kurzů se setkal s dirigenty Kurtem Masurem, Fabiem Luisim či Zsoltem Nagym.
Jako sbormistr Ars Brunensis provedl s tímto tělesem řadu koncertů u nás i v zahraničí. Pracoval na projektech s Jiřím Pavlicou, skupinou Jablkoň a mnoha dalšími. Dále spolupracoval s tělesy jako Jenaer Madrigalkreis, Bohemiachor, sborem Letní školy barokní hudby, Brněnským akademickým sborem a řadou komorních orchestrů a sborů.
Spolupracuje také pravidelně s hudebním skladatelem Vladimírem Franzem, zejména na nahrávání jeho scénické hudby pro přední české divadelní scény, rozhlas a televizi. Natočil množství nahrávek, především skladeb soudobých autorů, pro nakladatelství Naxos, Vienna Modern Masters, Supraphon, Capstone records, Querstand a další.
Od roku 2003 jako hostující dirigent Městského divadla Brno nastudoval a řídil řadu titulů. V současné době působí jako hudební šéf Městského divadla Brno. Vyučuje také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Zuzana Kadlčíková Pirnerová, sbormistryně

Pochází z Hradce Králové, kde se od dětství věnovala hudbě (Královéhradecký dětský sbor Jitro). Po gymnáziu absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Zde se jako dirigentka podílela na mnoha projektech Komorní opery JAMU (B.Britten/Žebrácká opera, L.Janáček/Liška Bystrouška, G.Holst/Sávitrí, B. Martinů/Veselohra na mostě). Jejím závěrečným dílem bylo nastudování opery P. I. Čajkovského Evžen Oněgin. Jako korepetitorka externě spolupracovala s ostravským Divadlem Antonína Dvořáka, v letech 2008 - 2012 korepetovala v opeře Moravského divadla Olomouc, kde nastudovala více než 20 operních a operetních titulů a byla několikrát pověřena dirigováním operních představení. V současné době je korepetitorkou v Městském divadle Brno.
Opakovaně se účastnila Mezinárodních dirigentských kurzů v Hradci Králové a spolupracovala s orchestry: Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkův akademický orchestr, Ars collegium, Orchestr mladých brněnských symfoniků. V roce 2010 získala stipendium na Internationale Sommerakademie PragWienBudapest. Byla sbormistryní Kantilény, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno (2005–2007) a sbormistryní a uměleckou vedoucí smíšeného sboru Virtuosi di Mikulov (2005–2012), se kterým natočila dvě profilová CD a nastudovala mj.tato díla: A. Dvořák/Svatební košile, Te Deum, L. Janáček/Otčenáš C. Orff/Carmina Burana, Z. Pololáník/Missa Solemnis a G. Vedi/Requiem.
V roce 2011 získala ocenění Sbormistr Junior a založila v Brně profesionální pěvecký Ansámbl Forte.
V říjnu 2013 debutovala jako dirigentka v Národním divadle Brno s operou Sen noci svatojánské (B.Britten).

 
Ars Brunensis Chorus © 2007-2018