Ars Brunensis Chorus, Brno.Czech Republic

 
česky english deutsch
Ars Brunensis Chorus

Haydnovo duchovní dílo zcela podmanilo

Plzeňský deník, 20.09.2002
MIROSLAV MRÁZEK

HUDEBNÍ RECENZE

Plzeň - Nesporným vyvrcholení jubilejního X. mezinárodního festivalu Haydnovy hudební slavnosti 2002 se stal duchovní koncert, uskutečněný 14. září v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a souznívající se svátkem Povýšení svatého kříže, v křesťanském světě tradovaným již půldruhého tisíciletí. Vskutku mocně zde zapůsobilo duchovní dílo Josepha Haydna (1732-1809) Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži, uváděné zároveň k poctě 270 let od skladatelova narození a na připomínku maestrova někdejšího působení na zámku v Dolní Lukavici. Krajská metropole měla tak možnost poznat toto mimořádné dílo po předchozím kvartetním provedení poprvé též v jeho vokálně-instrumentální podobě. Muzikolog a dirigent koncertu Andreas Kröper volil k této příležitosti komorní verzi díla, kterou nalezl v lukavickém archivu a která svým charakterem plně vyhovuje interpretačním možnostem jím vedeného hudebního souboru Concertino notturno Praga. Jak se ukázalo, jde více méně o rozsáhlou kantátovou skladbu pašijového založení o předehře, dohře a sedmi zpěvních oddílech na německý text dosud neznámého autora. Jako jejich motto posloužily latinsky uzpůsobené evangelní úryvky, zprostředkující poslední slova či spíše větná zvolání umírajícího Krista na kříži. Drobné intonační nepřesnosti, zaznívající v předehře, zcela vyvážilo kompletní vyznění, ostatních částí díla s výraznými sóly prvních houslí, flétny a hoboje původní dobové konstrukce spolu s pasážemi lesních rohů, zejména v závěrečném Finale, nadepsaném výstižně jako Zemětřesení. Spoluúčinkoval kultivovaně zpívající smíšený sbor Ars brunensis chorus, vzorně připravený mladým nadějným sbormistrem Danem Kalouskem. Úvodem koncertu promluvil a k jednotlivým částem kantáty hovořil světící biskup plzeňské katolické diecéze mons. František Radkovský. Díky jeho výkladu a výkonům účinkujících se dílo setkalo s neobyčejně vřelým přijetím.

Zpět k výpisu

 
Ars Brunensis Chorus © 2007-2019