Ars Brunensis Chorus, Brno.Czech Republic

 
česky english deutsch
Ars Brunensis Chorus

Svatováclavský hudební festival
When: October 26, 2010 18:00
Place: Bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek Místek
Performers: Ars Brunensis Chorus
Musica figuralis, um. vedoucí Marek Čermák

Dirigent: Dan Kalousek
Program: Johann Ernst Eberling (1702 - 1762):
Toccata a fuga g moll

Johann Michael Bach (1648 - 1694):
Ich weis, dass mein Erlöser lebt

Johann Christoph Bach (1642 - 1703):
Fürchte dich nicht
Heinrich Schütz (1585 - 1672):
So fahr ich hin; Unser keiner lebet ihm selber;
Herr, auf dich traue ich; Gib unsern Fürsten

Johann Michael Bach (1648 - 1694):
Sey nun wieder
Johann Ernst Bach (1702 - 1762):
Toccata a fuga F dur

Johann Bach (1604 - 1673):
Unser Leben ist ein Schatten

Johan Ludwig Bach (1671 - 1731):
Gedenke meiner, mein Gott

Johann Christoph Bach (1642 - 1703):
Der Gerechte; Ich lasse dich nicht
Notes:

 
Ars Brunensis Chorus © 2007-2018