Ars Brunensis Chorus, Brno.Czech Republic

 
česky english deutsch
Ars Brunensis Chorus

Symfonie sirén
When: October 21, 2017 19:30
Place:

Brno – Výstaviště, pavilon A a okolí

Performers:

Ars Brunensis, sbormistr Dan Kalousek


Brněnský akademický sbor, sbormistr Pavel Šnajdr


Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU, sbormistryně Markéta Ottová


Pěvecký sbor Lumír, sbormistr František Ostrý


Sbor Hudební fakulty JAMU, sbormistr Jan Ocetek


Smíšený sbor Kantiléna, sbormistr Jan Ocetek


Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek


Láska opravdivá, sbormistr Jan Špaček


Dechová hudba Frajárenka

Program:

ARSENIJ AVRAAMOV / Andreas Ammer, FM Einheit Symfonie sirén (1922/2017)
realizace původního konceptu Arsenije Avraamova adaptovaná pro brněnské Výstaviště


text, hudba, režie Andreas Ammer a FM Einheit,


dramaturgie Lukáš Jiřička,


asistent režie Matyáš Dlab,


zvukové objekty Martin Janíček,


kostýmy Juliána Kvíčalová,


zvuk, light design Radek Odehnal (Rosound)


Hudební skupina: sirény, elektronika a kovové objekty FM Einheit, sirény, počítač Andreas Ammer, tuba Jon Sass, saxofon Pavel Arakelian, bicí nástroje Saskia von Klitzing, performeři Ján Sedal a Tomáš Vtípilprof. Siegfried Zielinski jako Arsenij Avraamov

Notes:

V roce 1922 zrealizoval Arsenij Avraamov v Baku mimořádný zvukový event pod názvem Symfonie sirén – jeden z nejsmělejších monumentů ruské avantgardy dvacátých let 20. století. Jednalo se o monstrózní kompozici pro přístavní město, na níž se podílela celá kaspická námořní flotila, dvě baterie dělostřelectva, několik vojenských regimentů včetně dechovek, nákladní automobily, hydroplány, parní lokomotivy s přidanými píšťalami, studenti konzervatoře a množství profesionálních hudebníků a několik velkých smíšených, mužských, ženských i dětských sborů. Avraamov řídil představení pomocí dvou praporů z vysoké věže.Pro brněnské provedení přebíráme koncept, že symfonie je utvářena ze zvuků města a hudebních performancí, ovšem nikoliv válečného sovětského přístavu, nýbrž vnitrozemského středoevropského současného Brna, z jehož zvukových potencialit bude Symfonie sirén vystavěna (Brno jako město průmyslu, motorismu, hudby, sportu, studentů, ohňostrojů atd. atd.). K realizaci Avraamovova konceptu jsou přizváni Andreas Ammer a FM Einheit, jimž jsou podobné eventy velmi blízké, dále divadelní dramaturg Lukáš Jiřička a režisér Matyáš Dlab, na provedení se bude podílet široká škála nejrůznějších brněnských subjektů. 


 


Vstupenky v prodeji, až na místě konání koncertu, 3/4h před začátkem. Vstupné 50 Kč beze slev.

 
Ars Brunensis Chorus © 2007-2018