Velikonoční festival duchovní hudby 2014

program-1
program
TOMÁS LUIS de VICTORIA...
kdy
18. duben 2014 0:00
kde
kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů)
účinkující
Ars Brunensis Chorus...
program-1program

TOMÁS LUIS de VICTORIA
Vexilla regis
ARVO PÄRT
Kanon pokajanen: Óda 1
TOMÁS LUIS de VICTORIA
Tamquam ad latronem – Tenebrae factae sunt
– Animam meam dilectam
ARVO PÄRT
Kanon pokajanen: Ódy IV a V
TOMÁS LUIS de VICTORIA
Caligaverunt oculi mei – Recessit pastor noster –
Ecce quomodo moritur
ARVO PÄRT
Kanon pokajanen: Modlitba po kánonu

účinkující

Ars Brunensis Chorus
sbormistr: Dan Kalousek

poznámka

Večer Velkého pátku rozeznějí v podání sboru Ars
Brunensis Chorus části z rozsáhlého cyklu Kanon
pokajanen Arvo Pärta (1935). Kajícné ódy v církevní
slovanštině zhudebnil Pärt v roce 1997. Ve shodě
s východní liturgií jsou napsány pro sbor bez
nástrojového doprovodu. Zazní také výběr z latinských
velkopátečních responsorií Tomáse Luise de Victoria
(cca 1548–1611), jednoho z nejvýznamnějších
skladatelů pozdní renesance.

Fotogalerie

+420 775 119 634
dan.kalousek@gmail.com