KONKURZ 6.10. v 18:00 hodin 

v Městském divadle Brno (recepce ve dvoraně)

hledáme TENORY a BASY

+420 775 119 634 ● dan.kalousek@gmail.com

+420 775 119 634
dan.kalousek@gmail.com