O sboru

Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který přispívá ke kulturnímu životu již více než čtyřicet let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod.
Ars Brunensis koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. Sbor se podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Těleso nahrává scénickou hudbu pro přední divadelní scény a spolupracuje s řadou soudobých autorů, dlouhodobě především s Vladimírem Franzem.

Počátek spolupráce Ars Brunensis a Vladimíra Franze se datuje do roku 1997, kdy sbor natočil jeho scénickou hudbu k inscenaci Faust pro Národní divadlo Brno. Do dnešního dne sbor natočil hudbu Vladimíra Franze k řadě dalších inscenací pro Národní divadla v Praze a Brně, Městské divadlo Brno a mnohé další scény, dále pak pro Český rozhlas a televizi. Za společně realizovanou scénickou hudbu k představením Bloudění (1998), Markéta Lazarová (2002), Znamení kříže (2005) a Smrt Pavla I. (2007) získal Vladimír Franz cenu Alfréda Radoka. V dubnu 2009 uvedl Ars Brunensis v rámci oslav 30. výročí svého založení premiéru Franzovy opery Údolí suchých kostí, která vznikla z podnětu dirigenta Dana Kalouska právě pro tuto příležitost.

Prvním sbormistrem tělesa byl Jan Rozehnal, dále sbor vedli Tomáš Hanus, Stanislav Kummer a Roman Válek. Od roku 2000 je uměleckým vedoucím Dan Kalousek. V poslední dekádě se na vedení sboru podíleli Michal Jančík, Zuzana Kadlčíková a Josef Javora.

Ars Brunensis pořádá veřejné kulturní akce s originální dramaturgií a profesionální organizací, spolupracuje s nejrůznějšími institucemi působícími v oblasti kultury, propaguje hudební umění a podporuje začínající profesionální umělce.

V roce 2016 vznikl jako součást Ars Brunensis z.s. dětský pěvecký sbor Bystroušek a jeho přípravné oddělení Fousek. Bližší informace zde.

+420 775 119 634
dan.kalousek@gmail.com
Činnost spolku se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna