Koncert ke 40. výročí založení pěveckého sboru

program-1
program
rockové oratorium Eversmiling Liberty
kdy
21. květen 2022 19:00
kde
SONO Centrum, Brno
účinkující
Ars Brunensis, Choirchestra Brno, Bystroušek
program-1program

rockové oratorium Eversmiling Liberty

hudba Jens Johansen a Erling Kulberg

na text oratoria Georga Friedricha Handela Juda Makabejský

účinkující

Ars Brunensis

Choirchestra Brno

Bystroušek

Sólisté: Kristýna Daňhelová, Lukáš Janota

Dirigent: Dan Kalousek

poznámka

Brněnské Sono centrum bude v sobotu 21. května hostit ve svých prostorách méně obvyklého účinkujícího – smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis. Stylově ovšem do tohoto koncertního prostředí naopak  dokonale zapadne – uvede totiž brněnskou premiéru rockového oratoria Eversmiling Liberty, k němuž jeho autory Jense Johansena a Erlinga Kullberga inspirovalo o téměř čtyři sta let starší monumentální dílo Georga Friedricha Handela Juda Makabejský. Tímto ojedinělým koncertem si sbor připomene svoji více než čtyřicetiletou velmi úspěšnou činnost na domácích i zahraničních soutěžních a koncertních pódiích.

    Tím, že termín byl kvůli covidové pandemii výrazně posunut, nabylo hlavní poselství celého díla, nutno říci bohužel, ještě mnohem závažnější a aktuálnější rysy – tím je totiž boj za svobodu a národní samostatnost.  Judu Makabejského, který se ve 2. století př. n. l. postavil do čela zdánlivě marného, ale přesto nakonec úspěšného odporu proti násilnému pořečťování Židů, uctívají dodnes Židé jako jednoho z největších hrdinů. A to plným právem – makabejské povstání totiž patří k rozhodujícím mezníkům samotné existence či neexistence židovského národa. Po tomto tématu sáhl v polovině XVII. století G. F. Händel právě ve chvíli, kdy se v podobné situaci – směsici strachu ze zničení a všeobecného vlasteneckého odhodlání a obětování - ocitl Londýn ohrožovaný vojsky vnuka sesazeného britského panovníka. A toto skladatelovo druhé nejslavnější oratorium (po Mesiáši) se díky svému silnému poselství stalo nejen inspirací, ale také zdrojem textového a hudebního materiálu pro autory naší doby. Jens Johansen a Erling Kullberg (Dánsko) napsali první verzi v roce 1990 v době zásadních celosvětových společenských změn, jejichž symbolem se stal pád Berlínské zdi a také „sametová revoluce“ v tehdejším Československu. Autoři přitom využili libreto Thomase Morella i některé Händelovy hudební motivy a dobové formy, které velmi organicky propojili s výrazovými prostředky současné nonartificiální hudby (rock, jazz, pop, gospel). Výsledkem je  moderní dílo s bohatou melodičností a rytmikou, které posluchače udrží v napětí po celý večer. 

    Autoři Eversmiling Liberty ovšem svým dílem boj za svobodu nejen oslavují, ale současně i varují, že tuto základní lidskou hodnotu nesmíme nikdy považovat za zcela samozřejmou a neměnnou. Platí to zejména pro společnost, která ve svobodě žije už tak dlouho, že si ani jinou situaci nedokáže představit a tím začíná být slepá ke stále varovnějším signálům. A to přesto, že podobnou zkušenost s téměř totožnými začátky už lidstvo opakovaně zažilo a na počátku stejně zdánlivě nenápadné změny nakonec vedly až k dosud nejničivějšímu válečnému konfliktu – druhé světové válce. Tuto myšlenku rockové oratorium opakovaně připomíná – nejúderněji v jednom ze sborů “Never, never bow”, ale i na mnoha dalších místech. A ve světle aktuálních událostí, tentokrát už ne někde na druhém konci světa, nadčasovost těchto myšlenek skutečně mrazí. 

Předprodej vstupenek v síti goout.net. anebo ZDE

Fotogalerie

+420 775 119 634
dan.kalousek@gmail.com