Culture 2000

program-1
médium
Program Evropské unie Culture 2000
kdy
1. leden 2008
web
autor
Institut umění-Davadelního ústavu

Ars Brunensis Chorus byl spoluorganizátorem projektu Monastické řády v evropské kultuře, který byl realizován v rámci programu Culture 2000.

Cílem tohoto mezinárodního projektu bylo zlepšit povědomí o kulturním dědictví uchovávaném v evropských klášterech – institucích, jež zásadním způsobem přispěly k zachování a předávání evropských kulturních hodnot na poli vizuálního umění, architektury, literatury a hudby. Projekt měl oslovit veřejnost a podpořit nejen zájem o kulturní dědictví, které je uchováváno v klášterech, ale podpořit také ochranu a uchovávání gregoriánského chvalozpěvu jako důležité součásti evropské hudby.

Ars Brunensis Chorus se pod vedením Dana Kalouska ujal nastudování a provedení v novodobé světové premiéře ranných duchovních skladeb významného italského skladatele Luigiho Boccheriniho, jehož rukopisné partitury (s výjimkou Creda) se uchovaly v knihovně Benediktinského opatství Einsiedeln ve Švýcarsku a dosud nebyly publikovány. Provedení se uskutečnilo napřed v Itálii, mimo jiné v Comu a v Boccheriniho rodné Lucce, v září 2006. O rok později část těchto skladeb zazněla i v české premiéře v bazilice Strahovského kláštera v Praze.

+420 775 119 634
dan.kalousek@gmail.com